MEDITATION

HVAD ER MEDITATION?

Meditation betyder, at du er i stand til at fokusere på ét objekt i tilstrækkeligt lang tid, uden at dit sind begynder at vandre.

Når du mediterer på hjertet, får du en pause fra tænkningen, fra travlheden, og for en stund vil du mærke dig selv og være i hjertet. På den måde bliver føling en ny form for tænkning, hvor hjertet er dit kompas.

Det betyder i praksis, at du har nemmere ved at forholde dig følelses- og tankemæssigt til de indre og ydre konflikter, der kommer med vores tids udfordringer. Og at du kan bevare overblikket og styrke medmenneskelige relationer.

Målet for Heartfulness meditation er at optimere vores bevidste og følelsesmæssige forhold til virkeligheden – at stå stærkere inde i os selv.

 

Heartfulness Instituttet og Københavns Universitet samarbejder i øjeblikket på en større videnskabelig undersøgelse af Heartfulness meditation. Som et led i undersøgelsen MRI-scanner man personer før, under og efter, de er begyndt at meditere på hjertet. Og scanningen bekræfter en tilpasning af hjernen ved både at påvise et øget funktionelt og anatomisk netværk mellem centre i hjernen som regulerer samspillet mellem tanke og følelse.

Meditation skaber en ny afslappet og afklaret bevidsthed, der ændrer din hjerne.