MEDITATION

HVAD ER MEDITATION?

 

Meditation betyder, at du er i stand til at fokusere på ét objekt i tilstrækkeligt lang tid, uden at dit sind begynder at vandre.

Når du mediterer på hjertet, får du en pause fra tænkningen, fra travlheden, og for en stund vil du mærke dig selv og være i hjertet. På den måde bliver føling en ny form for tænkning, hvor hjertet er dit kompas.

Det betyder i praksis, at du har nemmere ved at forholde dig følelses- og tankemæssigt til de indre og ydre konflikter, der kommer med vores tids udfordringer. Og at du kan bevare overblikket og styrke medmenneskelige relationer.

Målet for Heartfulness meditation er at optimere vores bevidste og følelsesmæssige forhold til virkeligheden – at stå stærkere inde i os selv.

Heartfulness Instituttet og Københavns Universitet samarbejder i øjeblikket på en større videnskabelig undersøgelse af Heartfulness meditation. Som et led i undersøgelsen MRI-scanner man personer før, under og efter, de er begyndt at meditere på hjertet. Og scanningen bekræfter en tilpasning af hjernen ved både at påvise et øget funktionelt og anatomisk netværk mellem centre i hjernen som regulerer samspillet mellem tanke og følelse.

Meditation skaber en ny afslappet og afklaret bevidsthed, der ændrer din hjerne.

HVORFOR MEDITERE?

 

Vi er i dag udfordret fysisk, mentalt og spirituelt som mennesker. Vi skal tilpasse os den digitale teknologi, større informationsmængder, stigende krav til både sundhed, familieliv og karriere, nye måder at arbejde på, tidspres og usikkerhed for vores egen og verdens fremtid.

Mennesker viser i stadig større grad tegn på, at de har svært ved at tilpasse sig den nye virkelighed. Vi udvikler sygdomme, der udspringer af stress såsom allergier, mave/tarm- og hjerte-kar-sygdomme, angst og depression bare for at nævne en lille håndfuld. Det er alt sammen et tegn på, at vores sind og bevidsthed er under pres. Vi mister simpelthen mennesker, som ikke kan følge med.

De nye omstændigheder stiller også krav til arbejdspladserne, som har et større ansvar, når det kommer til at håndtere medarbejdernes trivsel. En organisation har i dag et ansvar for at tage vare på deres ansatte, så de har det godt og kan bevare deres menneskelighed.

Sundhedsprogrammer, øget interesse og forståelse for velvære og sund levevis bliver mere og mere udbredt og er en nødvendig prioritering i vores liv, hvis vi skal kunne tilpasse os de nye omstændigheder fysisk.

Men hvor finder vi den personlige kraft til at imødekomme tidens mentale og spirituelle udfordringer? Hvor finder vi tid, værktøjer og ro til egenomsorg og til at være med os selv?

Det gør du blandt andet ved at meditere.

Når vi bruger sætningen Mediter med hjertet – stå stærkt i dig selv, er det ikke bare en floskel. Det er en kendsgerning, som er støttet af de seneste års videnskabelige forskning.

Heartfulness Meditation er en sublim teknik til mental træning af hjernens parathed til omstilling. Det forbereder evnen til ny indlæring, intuitiv forståelse og inspiration. Og det er netop det, tilpasning handler om.

HEARTFULNESS MEDITATION

 

Heartfulness er en tilgang til meditation på hjertet med meditationsmetoden Sahaj Marg. Metoden blev grundlagt i 1945 og har sin oprindelse i Raja Yoga.

I Heartfulness meditation forenes sindet og hjertet i et fælles felt. Det fungerer rent praktisk på den måde, at du starter i din bevidsthed med at meditere på dit hjerte. I løbet af meditationen vil din tanker træde i baggrunden, og dine følelser vil tage over. Her oplever du ro, fokus og får sindet renset for alle de tanker, der normalt forurener det. Ved at meditere på dit hjerte og integrere følelser og tanker skabes nye netværk i hjernen. Når du på et tidspunkt vender tilbage fra meditations tilstanden, vil du opleve et ændret livssyn og en ny tilgang til din omverden.

Tænk på dit sind som et snavset vindue, der regelmæssigt har brug for at blive renset og pudset, så solen igen kan skinne ind. Dét er essensen af Heartfulness meditation.