OM HEARTFULNESS INSTITUTE

 HVAD ER HEARTFULNESS INSTITUTE?

Instituttet er et videnscenter for research og undervisning i Heartfulness metoden. Det er etableret som en erhvervsdrivende fond, der internationalt samarbejder med organisationer med lignende formål og er associeret med FN’s Department for Public Information med det humanitære sigte at fremme universel fred og harmoni gennem yoga og meditation.

Heartfulness Institute formidler en gammel meditationsmetode, der hedder Sahaj Marg, og som har rødder i Raja yoga. I Danmark prœsenteres meditationsformen også gennem den almennyttige organisation SRCM.

Hvis du selv ønsker at meditere, kan du læse mere og finde os her.

BESTYRELSEN
pjuul

Poul Juul

Formand

Gnaur

Dorina Gnaur

ChristianD

Christian Dürr

Portrait edited web size Axel Roseno August 2013

Axel Rosenø

Næstformand

Vaarning

Ole Graugaard Vaarning

Cullen

Anthony T. Cullen

401A0242

Martin Mikkelsen

Sekretær

Skærmbillede 2020-08-07 kl. 17.12.25

Katrine Juul Schiøtz

d-nelson

Frederick James Nelson

HFNI sekretariat
pjuul

Poul Juul

Bestyrelses formand og daglig leder af Instituttet

 

 

RamProfile

Ram Chandra Tiruvalam

Sekretær og daglig leder af Heartfulness centret i Holbergsgade 15.

401A0242

Martin Mikkelsen

Bestyrelses medlem og sekretær for bestyrelsen.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sunita Pai

Sekretær med ansvarsområde for IT og GDPR.

Vaarning

Ole Graugaard Vaarning

Bestyrelses medlem og forretningsfører med økonomisk ledelsesansvar for kursus aktiviteter.

 

SimoneHolm

Simonne Holm

Ledelses ansvar for kursus og retreat samarbejdet med Alkaline Institut.

GOD FONDSLEDELSE

Heartfulness Instituttet er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan Fonden lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

Redegørelsen kan hentes her

Fundatsen kan hentes her

PERSONOPLYSNINGER

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb, deltagelse i Heartfulness undervisning eller indbetaling af donation etc. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefon evt. personnummer ved indbetaling af donation.

Ved tildeling af støtte er Fonden efter skattelovgivningen indberetningspligtig til SKAT. Indberetningen af tildelt støtte sker på baggrund af CPR-numre eller CVR-numre afhængig af, hvem der skal beskattes af den tildelte støtte.

Personoplysninger bruges udelukkende til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

 

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig kan du rette henvendelse via e-mail til denmark@heartfulness.org. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sidst opdateret november 2017.