DONATION

Heartfulness Instituttet er et videnscenter for udvikling og undervisning i Heartfulness meditation. Fomålet er humanitært ved at bringe nærvær, empati og glæde ind i vores relation til verden. Instituttets programmer og infrastruktur er baseret på økonomisk tilskud fra erhvervsliv, organisationer og personlige donationer og er for en stor del udført via frivillig arbejdskraft. Støtte i form af gaver og donationer modtages med taknemmelighed og vil blive brugt i overensstemmelse med det givne formål.

Henvendelse kan ske til denmark@heartfulness.org

 
Beløb kan indbetales på følgende konto:
Reg.nr.:  3409      Konto nr.:  0012394500
 
 
Klik på link for at tjek vores behandling af personoplysninger